fbpx

Sisustussuunnitteluprosessi

kuinka sisustussuunnittelu etenee?

SISUSTUSSUUNNITTELU

Harkitsetko sisustussuunnittelijan palveluiden hankkimista? Lue, kuinka suunnitteluprosessi etenee ja mitä hyötyjä sisustussuunnittelijan palveluista on.

Jokainen kohde ja suunnittelutyö on erilainen. Suunnittelutyön sisältö vaihtelee asiakkaan ja kohteen mukaisesti, mutta itse työn eteneminen on samankaltainen.

Oheisesta kaaviosta näet, kuinka sisustussuunnitteluprosessi etenee.

Sisustussuunnittelupalvelu, kuinka sisustussuunnittelu etenee.

ALKUKARTOITUS, TARJOUS JA TOIMEKSIANTO

Sisustussuunnittelutyö lähtee liikkeelle kohteen alkukartoituksesta. Alkukartoitus on maksuton. Alkukartoitus tehdään paikan päällä kohteessa, etäpalaverina tai halutessasi sähköpostitse.

Kohteen alkukartoituksen jälkeen saat suunnittelutyöstä kirjallisen tarjouksen. Hankintapäätöksen tehtyäsi on toimeksiantovaihe suoritettu ja suunnittelutyö lähtee liikkeelle yhdessä sopimallamme aikataululla.

Alkukartoituksessa selviää sisustussuunnittelutyön laajuus ja aikataulu. Kuulen toiveitanne ja ajatuksianne.  Saan käsityksen elämäntyylistänne ja ketä kodissa asuu.

SISUSTUSSUUNNITTELMAN LUONNOSVAIHE

Suunnitelman luonnosvaiheessa kokoan esityksen mm. väreistä, kalusteista, ja materiaaleista siltä pohjalta, kun olemme kokonaisuudesta sopineet. Luonnos sisältää 3D-havainnekuvialuonnoksia siitä, miltä tilat tulevat näyttämään valmiina.

Luonnosvaiheessa käyn suunnitelmaa kanssasi läpi. Suunnitelma hioutuu keskusteluidemme pohjalta kohti haluttua lopputulosta.

SISUSTUSSUUNNITELMA, DOKUMENTOITU JA VALMIS

Luonnosvaiheen jälkeen kokoan sisustussuunnitelman valmiiksi suunnitelmaksi. Sisustussuunnitelma sisältää mm. havainnekuvat, materiaali- ja tuotetiedot sekä hankintapaikat.

Suunnitelmaan lisään myös vinkkejä ja ajatuksia tilan sisustamiseen liittyen.

 

VALMIIN SISUSTUSSUUNNITELMAN JÄLKEEN

Valmiin sisustussuunnitelman pohjalta pääset toteuttamaan sisustusta. Jos haluat, että olen mukana kalustehankintojen jälkeen toteuttamassa mm. kalusteiden sijoittelua, ripustamassa verhoja tai tekemässä loppusilausta, niin sekin onnistuu.

Sisustussuunnitelman sisältämät 3D-havainnekuvat helpottavat sinua lopputuloksen hahmottamisessa. Ne toimivat apunasi muutoksen toteuttamisessa.

Minulle on tärkeää paneutua asioihin ja pitää sovitusta aikataulusta kiinni. Ystävällinen palvelu, joustavasti ja yksilöllisesti sinua tarkasti kuunnellen ja koteja kunnioittaen on sydämen asia.