fbpx

Sisustussuunnitteluprosessi

suunnittelutyön eteneminen!

kuinka sisustussuunnittelu etenee

SISUSTUSSUUNNITTELU

Harkitsetko sisustussuunnittelijan palveluiden hankkimista, mutta olet epävarma, kuinka suunnitteluprosessi etenee ja mitä hyötyjä sisustussuunnittelijan palveluista on. Jokainen kohde ja suunnittelutyö on erilainen. Suunnittelutyön sisältö vaihtelee asiakkaan ja kohteen mukaisesti, mutta itse työn eteneminen on samankaltainen.

 Kuvasta näet, kuinka suunnittelutyö etenee. Lisäksi alla on kerrottu asiasta tarkemmin.

Sisustussuunnittelupalvelu, kuinka sisustussuunnittelu etenee.

ALKUKARTOITUS, TARJOUS JA TOIMEKSIANTO

Sisustussuunnitelma lähtee liikkeelle kohteen alkukartoituksesta. Alkukartoitus tehdään paikan päällä kohteessa tai etäsuunnittelun kyseessä ollessa kartoitus tehdään etätyövälinein.

Kohteen alkukartoituksen jälkeen saat suunnittelutyöstä kirjallisen tarjouksen. Hankintapäätöksen tehtyäsi on toimeksiantovaihe suoritettu ja suunnittelutyö lähtee liikkeelle yhdessä sopimallamme aikataululla.

Alkukartoituksessa kartoitan mm. suunnittelutyön laajuuden ja aikataulun. Kartoituskäynnillä kuuntelen toiveesi ja ajatuksesi. Keskusteluidemme pohjalta saan myös hyvän käsityksen elämäntyylistänne. Se miten kodissa eletään ja ollaan vaikuttaa sisustamisen valintoihin ja ratkaisuihin.

SISUSTUSSUUNNITTELMAN LUONNOSVAIHE

Suunnitelman luonnosvaiheessa kokoan esityksen mm. väreistä, kalusteista, materiaaleista ja tapeteista siltä pohjalta, kun olemme kokonaisuudesta sopineet. Jos haluat hyödyntää 3D-havainnekuvia suunnitelmassa, luonnosvaihe sisältää luonnoskuvia siitä, miltä tilat tulevat näyttämään valmiina.

Sisustussuunnitelman luonnosvaiheessa käyn suunnitelmaa kanssasi läpi. Suunnitelma hioutuu luonnosvaiheen aikana keskusteluidemme pohjalta kohti haluttua lopputulosta. 

SISUSTUSSUUNNITELMA, DOKUMENTOITU JA VALMIS

Luonnosvaiheen jälkeen kokoan sisustussuunnitelman valmiiksi sähköiseksi dokumentiksi. Sisustussuunnitelma sisältää mm. havainnekuvat, materiaali- ja tuotetiedot sekä hankintapaikat. Suunnitelmaan lisään myös vinkkejä ja ajatuksia tilan sisustamiseen liittyen.

 

VALMIIN SISUSTUSSUUNNITELMAN JÄLKEEN

Valmiin sisustussuunnitelman pohjalta pääset itse toteuttamaan sisustamista. Jos haluat, että olen mukana kalustehankintojesi jälkeen toteuttamassa mm. kalusteiden sijoittelua tai ripustamassa verhoja sekä tekemässä loppusilausta, niin sekin onnistuu.

Kun sisustussuunnitelma sisältää 3D-havainnekuvia, on niiden avulla helppo toteuttaa sisustaminen. 3D-havainnekuvat ovat tarkkoja kuvia muutoksen lopputuloksesta.

Minulle on tärkeää paneutua asioihin ja pitää sovitusta aikataulusta kiinni. Ystävällinen asiakaspalvelu, joustavasti ja yksilöllisesti sinua tarkasti kuunnellen ja koteja kunnioittaen, on sydämen asia.